SYYSKOKOUS 20.10.2020 klo. 18.00 jäähallin kahvio

6.10.2020

Sääntömääräiset asiat ja sääntömuutokset

 

 

PARAISTEN SPORT ry                  

SYYSKOKOUS

20.10.2020   klo 18.00 jäähallin kahvio

-Sääntömääräiset asiat ja sääntömuutokset

           1 Avataan kokous

           2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

           3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

           4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

           5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

           6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

           7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

           8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

           9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

          10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

          11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

          12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

          13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

          14 Päätetään kokous

 

KAIKKI tervetulleita !!!!

Parsport Ry:n Hallitus